yyetest

Hello, I uploaded a zip package, unzip can directly run index.html, unzip the path is runtime3.8BUG\canvas\example\index.html after playing the pentacle will occur position error, hope the official repair, thank you.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.
yyetest
  • Mesajlar: 4


Dön Runtimes